IELTS

​در دوره های آموزشی تخصصی ویژه داوطلبان آزمون های بین المللی IELTS و TOEFL اساتید به نام مرکز آموزش زبان VIP کاوشگران می کوشند تا ب​ا ارائه برترین خدمات آموزشی در قالب جزوه های ویژه تالیفی و انحصاری مرکز آموزش VIP کاوشگران به تقویت مهارت های مورد نیاز این آزمون ها بپردازند. در کنار جزوات آموزشی از کتاب های به روز و جدید انتشارات متعددی و آزمون های شبیه سازی شده نیز بهره برده می شود.
عناوین مهم :
زمان اجرا : پاییز امسال

لینک
لینک
لینک
لینک