TOP NOTCH

مرکز آموزش زبان VIP کاوشگران برای دوستانی که تمایل دارند زبان انگلیسی را از ابتدا وبه صورت پله پله بیاموزند این دوره را برگزار می نماید. . کتاب مورد تدریس این دوره Topnotch از انتشارات LONGMAN و American English File از انتشارات OXFORD می باشد
عناوین مهم :
زمان اجرا : پاییز امسال

لینک
لینک
لینک
لینک