POCKETS

در این دوره با بهره گیری از کتاب های ​Pockets از انتشارات LONGMAN به تربیت زبان آموزان خردسال پرداخته می شود. شیوه جدید آموزشی VIP این امکان را برای خردسالان فراهم می سازد تا در فضایی کاملاً متناسب با شرایط سنی شان، عزیزان مشغول به فراگیری زبان انگلیسی باشند. VIP تنها موسسه زبانی است که اساتید مجرب با تخصص مربوط به هر گروه سنی مشغول فعالیت در حوزه تخصصی شان هستند و این ویژگی سبب می شود تا با آسودگی خاطر نوگلانتان را به امرکز زبان VIP کاوشگران بسپارید.
عناوین مهم :
زمان اجرا : پاییز امسال

شروع دوره پایان دوره دوره زمان اجرا شهریه وضعیت
94/11/01 94/12/24 sun 3'7 15000000
ریال
در حال ثبت نام ثبت نام دوره
لینک
لینک
لینک
لینک